Mladý inovatívny podnikateľ 2018

"Mladý inovatívny podnikateľ 2018"

"Mladý inovatívny podnikateľ 2018" je národná sútaž mladých podnikateľov, ktorí vedú úspešnú firmu. Má podporiť na jednej strane chuť mladých ludí do podnikania na Slovensku, ako aj kreativitu, uplatňovanie nových prístupov, technológií na druhej strane. "Mladý inovatívny podnikateľ 2018" je súčasťou celosvetovej sútaže "Creative Young Entrepreneur Award" ktorú organizuje naša materská organizácia Junior Chamber International, ktorá je jednou z najväčších organizácii pre mladých lídrov a podnikateľov na svete so sídlom v USA. Organizácia má okolo 200 000 členov v 120 krajnách sveta. Slovenská republika sa do tejto šúťaže zapojí po dvanásty krát.

Domnievame sa, že malé a stredné podnikanie je základom dobre fungujúcej ekonomiky a malé a stredné firmy musia byť invenčné a kreatívne aby "prežili" v tvrdej konkurencii. A práve mladí ludia sú buď živnostníci alebo majitelia týchto malých a stredných firiem.

"Mladý inovatívny podnikateľ 2018" sa vyhlási na slávnostnom podujatí v júni 2018 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Nominácie budú posudzovať predstavitelia podnikateľských združení ako aj významní úspešní podnikatelia slovenských ako aj zahraničných firiem pôsobiacich na slovensku.

Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môže prihlásiť podnikateľ, ktorý je štátnym občanom SR a je vo veku 18-40 rokov, t.z. v roku 2018 dovŕšil 18 rokov a neprekročil 40 rokov. Vítaní sú mladí ľudia, podnikajúci v akejkoľvek oblasti podnikania. Akceptovateľné sú všetky právne formy podnikania. Podnikateľ, alebo organizácia, ktorý ho nominuje vyplní formulár na internetovej stránke www.invencia.sk, ktorý bude bude v prevažnej miere identický s medzinárodným formulárom. Hlavný dôraz bude daný na aplikovanie kreatívneho prístupu vo svojom podnikaní. Po uzatvorení súťaže ktoré je dané deadlinom t.j. 25.5.2018 zasadne Rada garantov (expertov) na posudzovanie nominácii, ktorá vyberie najlepších. Na základe prihlášok do súťaže spolu s informáciou o podnikateľovi ako aj firme, ktorú nominovaný zastupuje, nasleduje hodnotiaci výber komisie. Komisia vyberie najlepších piatich mladých podnikateľov, ktorí predstavia svoj podnikateľský príbeh pred odbornou komisiou. Títo piati finalisti budú pozvaní na slávnostné vyhodnotenie projektu v júni 2018.


Ceny pre súťažiacich:

Absolútny víťaz získa : titul Mladý inovatívny podnikateľ 2018, zájazd do Dubaja, obed s niektorým z EY Podnikateľov roka v SR, konzultačné služby, mentoring a vecné ceny

Ceny pre 5 finalistov: vecné ceny

Cena Podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ocenenie mladého podnikateľa z oblasti IT sektora): vecná cena

Cena Profitu (najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh): rozhovor s upútavkou na titulnej stránke Profitu

V prípade akýchkoľvek otázok nás
kontaktujte.

Registrujte sa do súťaže.

Registrácia končí o :