Mladý inovatívny podnikateľ 2020

Ceny pre víťazov

Ceny pre súťažiacich:


Absolutny víťaz získa: titul Mladý inovatívny podnikateľ 2020, zájazd do Bangkoku, obed s niektorým z EY Podnikateľov roka v SR, konzultačné služby, vecné ceny

Ceny pre 5 finalistov: vecné ceny

Cena Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky

Cena J&T Banky za ekonómiu: vecná cena

Cena Indexu (najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh): rozhovor v biznis magazíne Index

Registrácia otvorená!

Slávnostne sme spustili nový web a s ním aj registráciu na 14. ročník tejto podnikateľskej súťaže